وسایل لازم:

کاغذ  یا مقوای سفید نازک

ماژیک یا مداد رنگی

قیچی

 

روش کار:

بهتر است که الگو را روی کاغذ A4  پرینت بگیرید.

سپس با قیچی ببرید. به برش ظریف کنار اشکال توجه کنید که باید تا نیمه برش داده شود. این برش ها برای بستن دستبند لازم هستند.

در نهایت رنگ کنید و به دست فرزندتان ببندید.

الگوهای دیگری هم برای این کار وجود دارد که می توانید از آنها استفاده کنید.