گالری شماره 1

اسامی هنرمندان:

فاطمه جوجمالی 7 ساله

امیرحسین کوده حاتمیان 11 ساله

یاسین چالکش حسینی 7 ساله

شنتیا پیراب 7 ساله

رومینا افشار یوسفی 10 ساله

نادیا خانجانی 10 ساله

مهسا ناظریان 10 ساله

معصومه حاجی پور 8 ساله

یاسین ناظریان 7 ساله

فاطمه رضایی 11 ساله

یکتا ناطریان 11 ساله

آیدا یوسفی 8 ساله

ورود به گالری


 گالری شماره 2

اسامی هنرمندان:

الینا صدیقی 7 ساله

ریحانه روحی فر 3.5 ساله

ترانه 7 ساله

آرتا 5 ساله

لنا شکوری 3 ساله

لادن احمدی 7 ساله

النا 4 سال و 5 ماه

باربد دانافرد 5.5 ساله

سوفیا دانافرد 2 سال و 10 ماه

سید علیسان احمدی 5 ساله

حلما صادقی 6 ساله

شادی نورمحمدی 8.5 ساله

ورود به گالری


گالری شماره 3:

اسامی هنرمندان:

هومهر فرشبافان 10 ساله

آرشام 4 ساله

ترنج 6.5 ساله

فاطیماه کشیر 6 ساله

روژینا 4 سال و 10 ماه

ترنم 9 ساله

ورود به گالری