آموزش نقاشی کودک

با درست کردن عروسک های کاغذی در خانه می توانید کودکتان را سرگرم کنید به خصوص اینکه این عروسک های بامزه دهان گشادی هم داشته باشند.

 

وسایل لازم:

کاغذ سفید

ماژیک یا مداد رنگی

چسب

قیچی

 

روش کار:

در مرحله اول الگوی حیوان را انتخاب می کنیم، می توانید الگو را پرینت بگیرید یا با مداد روی کاغذ بکشید.

من اینجا الگوی کوسه را انتخاب می کنم.

 

لوازم نقاشی کودک

بعد از این کار کوسه را با ماژیک یا مداد رنگی رنگ کنید.

 

حالا دو نوار کاغذی را با قیچی ببرید. این نوار ها برای قرار گرفتن دست هاست.

 

دوره آموزش نقاشی کودک

سپس مانند شکل کاغذ را تا بزنید.

 

نوار ها را در پشت سر و پشت دم با چسب بچسبانید. صبر کنید تا خشک شود.

 

طرح درس آموزش نقاشی

حالا مانند شکل عروسک را دستتان کنید و دهانش را باز و بسته نمایید.

 

از الگوهای دیگر برای ساختن عروسک می توانید استفاده کیند.

آموزش نقاشی به کودکان