خاله فافالی سعی می کند که از آموزش های ساده استفاده کند امیدوارم که شما هم با این سبک آموزش ها موافق باشید.

می دانستید با چنگال یک باز مصرف و رنگ و کاغذ می توانید کودکتان را سرگرم کنید؟

وسایل لازم:

1- چنگال

2- رنگ گواش

3- کاغذ

4- ماژیک سبز

5- ظرف یکبار مصرف به تعداد رنگ ها

هر رنگی را به مقدار مناسب داخل یک ظرف برزید. 

روی کاغذ به تعداد گل هایی که می خواهید با ماژیک سبز رنگ ساقه و برگ رسم کنید. 

حالا چنگال را داخل هر رنگ بزنید و روی کاغذ و بالای ساقه گل فشار دهید.

این کار را به کودکتان یاد دهید تا خودش به تنهایی گل های لاله را چاپ کنید. کار بسیار راحتی است.