یادم می آید وقتی که بچه بودم عاشق فرفره های رنگی بودم. هر وقت به پارک می رفتیم حتما از عمو فرفره فروش یک فرفره رنگی می خریدم و با آن بازی می کردم.

به یاد آن زمان ها، امروز می خواهم درست کردن یک فرفره زیبا را به مامان ها و بچه های گل آموزش بدهم. مطمئنم که دوست خواهید داشت.

وسایل لازم:

1- کاغذ رنگی سبز و قرمز

2- ماژیک مشکی و سبز

3- چسب ماتیکی

4- چسب نواری

5- قیچی

6- نی ضخیم

7- دستگاه پانچ

8- سوزن ته گرد

کاغذ رنگی سبز و قرمز را بردارید. و روی هم بگذارید. آنها را با چسب ماتیکی بهم بچسبانید. کاغذ رنگی ها معمولا به شکل مستطیل هستند، اول باید آن ها را به شکل مربع درآوریم. برای همین مطابق با شکل آن ها را تا کرده و با قیچی می بریم.

در مرحله بعد همانطور که مربع تا شده است، چهار گوشه مربع مان را مانند شکل برش می دهیم. باید مراقب باشیم که این برش ها کوتاه باشند و به مرکز مربع نرسند.

کار را که باز کنید شکلی مانند زیر ایجاد می شود.

خوب حالا دستگاه پانچ را بردارید و مانند شکل یک سوراخ کنار هر برش پانچ کنید.

سپس مانند شکل با ماژیک سبز قسمت سبز رنگ فرفره را رنگ کنید.

حالا ماژیک مشکی رنگ را بردارید و در سمت قرمز فرفره دانه های مشکی هندوانه را مانند شکل رسم کنید.

سر نی را هم با دستگاه پانچ سوراخ کنید. (می توانید اینکار را با سوزن انجام دهید که سوراخ خیلی بزرگ نباشد.)

وسط فرفره را با نوک قیچی خیلی آرام سوراخ نمایید.

مانند شکل لبه های فرفره را برگردانید و با سوزن بهم وصل کنید.

سوزن را به نی وصل کنید و نوک آن را خم نمایید. (در شکل از سوزن ته گرد استفاده نشده است)

برای محکم تر شدن کار می توانید از چسب نواری هم استفاده نمایید.

فرفره هندوانه ای آماده است امیدوارم کودکتان از بازی کردن با آن خیلی لذت ببرد.