از سری نقاشی هایی که می توانید با دست انجام بدهید، کشیدن یک فلامینگوی صورتی استزبان درازی

وسایل لازم:

1- یک عدد دست!

2- رنگ گواش صورتی (یا رنگ انگشتی)

3- قلمو

4- ماژیک زرد و مشکی

5- کاغذ

6- چشم عروسکی (اختیاری)

کف دست کودکتان را با کمک قلمو و رنگ صورتی کامل رنگ کنید. بعد در حالی که انگشت هایش از هم باز است مانند عکس، تصویر دست او را روی کاغذ چاپ کنید.

حالا نوبت شکل دادن به فلامینگو است. انگشت شست را به وسیله قلمو و رنگ صورتی ادامه داده و سر او را رسم کنید.

بعد با ماژیک مشکی نوک و چشم و با ماژیک زرد پاهای فلامینگو را رسم کنید.