امروز می خواهیم به زیر دریا سفر کنیم و یک لاک پشت دریایی را زیر آب بکشیم که در آرامش شنا می کند.

اگر آماده هستید وسایل را بردارید و فیلم آموزشی را دنبال کنید.

سن: 8-11 سال، 11-14 سال، 14 سال +

نوشته شده توسط:فائزه عاقلی – مربی نقاشی کودک

خلاصه:

یادگیری مفهوم فاصله و عمق با استفاده از پاستل روغنی

وسایل لازم:

پاستل روغنی ( مارک چیکی چیکی بهتر است)

کاغذ یا مقوای نازک

دستمال کاغذی