سن:  6-8 سال، 8-11 سال، 11-14 سال، 

نوشته شده توسط: فائزه عاقلی – مربی نقاشی کودک

خلاصه:

استفاده از سفیدی صفحه در نقاشی

 وسایل مورد نیاز:

پاستل روغنی (مارک چیکی چیکی)

کاغذ یا مقوای نازک

 روش کار:

بچه های عزیزم تمرین های ساده ای برای کار با پاستل روغنی وجود دارد که این تمرین یکی از آنها هست.

وسایل را آماده کنید و همراه با فیلم شروع کنید به نقاشی.

وقتی روش کار را یاد گرفتید تمرین را با خلاقیت خودتان انجام بدهید.

یک منظره دیگر را انتخاب کنید یا چند شکل دیگر به همین نقاشی اضافه کنید.