سلام و دو صد سلام

 

امروز می خواهیم یک روز برفی و سه آدم برفی را نقاشی کنیم.

 

وسایل لازم:

پنبه

گیره لباس (3 عدد)

رنگ سفید گواش

مقوای آبی رنگ

چسب

مقوای قهوه ای، نارنجی، بنفش، زرد، سبز

قیچی

 

روش کار:

ابتدا سه تیکه پنبه را در سه سایز بزرگ و کوچک و متوسط گلوله کرده و گیره ها را به آنها وصل کنید.

برای کشیدن آدم برفی ها و دانه های برف این پنبه ها را داخل رنگ سفید می زنیم و روی مقوای آبی چاپ می کنیم.

در تصویر سه آدم برفی کشیده شده شما می توانید تعداد آدم برفی ها را بیشتر کنید.

برای دماغ آدم برفی مقوای نارنجی را به شکل مثلث ببرید. و با چسب بچسبانید.

می توانید مانند شکل برای آنها با مقوای قهوه ای کلاه درست کنید و با چسب بچسبانید.

دکمه های آنها را هم از بقیه رنگ ها ببرید و بچسبانید.