چطوری یک آناناس انگشتی رنگارنگ بکشیم؟

وسایل لازم:

1- گواش یا اکرلیک (می توانید از رنگ انگشتی مخصوص کودک استفاده کنید)

2- یک ظرف یکبار مصرف

3- مقوا

مامان های گل داخل ظرف یکبار مصرف را از رنگ های مختلف پر کنید. مانند شکل از هر رنگی مقداری داخل ظرف بریزید.

تصویر یک آناناس یا یک آناناس واقعی را به کودک نشان دهید. به او بگویید که می خواهید یک آناناس با انگشت رسم کنید. 

بعد به او یاد دهید که انگشتش را داخل ظرف رنگ بزند و بعد روی کاغذ رنگ را منتقل کند تا شکلی مانند تصویر درست شود. می توانید برگ های آناناس را هم ترسیم کنید. در نهایت آناناس زیبایی مانند شکل زیر خواهید داشت.