به عنوان مربی نقاشی کودک و یا معلم حتما علاقه دارید که برای مراسم هالووین که چند سال است در کشور ما به عنوان جشن و سرگرمی مخصوصا برای کودکان جالب توجه است فعالیت هنری اجرا کنید.

در این آموزش سعی کردیم ایده نقاشی هالووین برای کودکان را به صورت ساده در اختیار شما قرار دهیم.

آموزش نقاشی کودک

گروه سنی: 7 سال به بالا (کوچکتر ها هم میتوانند با کمک بزرگترها انجام دهند)

وسایل لازم:

  • مقوای مشکی، زرد، سرمه ای
  • قیچی
  • مداد رنگی سفید
  • چسب مایع
  • کاتر

دستور کار:

این آموزش هم به صورت فیلم آموزشی و هم به صورت عکس مرحله به مرحله در ادامه توضیح داده شده است.

مرحله اول:

طرح را با استفاده از مداد سفید روی مقوای مشکی بکشید

آموزش نقاشی کودک با موضوع هالووین

مرحله 2:

مانند تصویر با استفاده از قیچی دور تا دور کار را ببرید

آموزش نقاشی کودک با موضوع هالووین

به این شکل کار آماده می شود:

آموزش نقاشی کودک با موضوع هالووین

لوازم نقاشی کودک

مرحله 3:

با استفاده از کاتر پنجره ها و در ها را ببرید تا باز شوند.

آموزش نقاشی کودک با موضوع هالووین

نتیجه به این صورت خواهد بود:

آموزش نقاشی کودک با موضوع هالووین

طرح درس آموزش نقاشی

مرحله 4:

مقوای زرد را پشت کار بجسبانید تا داخل خانه نورانی شود!

آموزش نقاشی کودک با موضوع هالووین

به این شکل:

آموزش نقاشی کودک با موضوع هالووین

دوره آموزش نقاشی کودک

مرحله 5: 

کل کار را روی مقوای سرمه ای بچسبانید ( فضای شب )

آموزش نقاشی کودک با موضوع هالووین

نتیجه کار:

آموزش نقاشی کودک با موضوع هالووین

مرحله 6:

دایره ای روی مقوای زرد ببرید به عنوان ماه روی آسمان شب بچسبانید.

آموزش نقاشی کودک با موضوع هالووین

طرح درس آموزش نقاشی

مرحله 7:

شکل دو خفاش را روی مقوای سیاه بکشید و با قیچی ببرید.

آموزش نقاشی کودک با موضوع هالووین

مرحله 8:

خفاش ها را مانند تصویر در آسمان بچسبانید

آموزش نقاشی کودک با موضوع هالووین

نقاشی ما آماده است! 

فیلم آموزش تمرین بالا را در ویدئوی زیر تماشا کنید:

آموزش نقاشی به کودکان