سلام عزیزانم

در این پست سعی کردم ایده هایی را برای شب یلدا جمع آوری کنم که مطمئنم بچه ها دوست خواهند داشت.

همه عکس ها با ایده هندوانه است.

امیدوارم بپسندید.

شب یلدا

شب یلدا

شب یلدا

شب یلدا

شب یلدا

شب یلدا

شب یلدا

شب یلدا

شب یلدا

شب یلدا

شب یلدا

شب یلدا

اگر جالب بود با دیگران به اشتراک بگذارید

بوسهبوسه