فیل، شتر، شیر، اژدها و زرافه!

یک باغ وحش عجیب غریب با دست ها درست کنید.

دستور کار مانند دستور فلامینگو هست فقط رنگ ها را تغییر بدهید و مانند تصویر کار کنید. چشمک