سلام به همه دنبال کنندگان آموزش های خاله فافالی!

 

برای اینکه این آموزش را متوجه بشوید بهتر است که آموزش نقاشی کاموایی را اول انجام بدهید.

 

وسایل لارم :

کاموای سبز رنگ (چند رنگ مختلف)

چسب چوب

ظرف

کاغذ

مداد

قیچی

 

ابتدا بهتر است با مداد طرح کمرنگی از برگ روی کاغذ بکشید.

سپس کامواها را بر اساس طرح به اندازه های مختلف ببرید.

چسب چوب را در ظرف با مقداری آب رقیق کنید.

کاموا ها را به صورت جداگانه وارد چسب چوب کنید و روی طرح برگ بچسبانید. مطابق با شکل