وسایل لازم:

1- خمیر بازی رنگی

2- فویل آلومینیوم

4- جواهرآلات تزئینی ( قابل تهیه در خرازی ها)

مانند شکل یک تکه فویل را به کودکتان بدهید و به او کمک کنید تا آن را شبیه یک تخم مرغ در بیاورد.

خمیر رنگی را که دوست دارد انتخاب کنید. مقداری از آن را کنده و در کف دست هایش صاف کنید. مانند شکل بالا.

حالا خمیر بازی را دور تخم مرغ آلومینیومی بپیچید.

جواهرات تزئینی را داخل ظزفی بریزید. این چواهرات می تواند شامل هر چیزی بشود حتی پولک، مونجوق، ملیله، مهره های کوچک، صدف های ریز و ...

به کودکتان کمک کنید تا جواهرات را داخل خمیر فرو کند. به این ترتیب او تخم مرغ جواهرنشان خواهد داشت.