دوست دارید به کمک کودک دلبندتان تخم مرغ های کهکشانی درست کنید؟ پس با خاله فافالی همراه شوید.

وسائل لازم:

1- تخم مرغ پخته یا چوبی

2- رنگ گواش بنفش و آبی و قرمز و سفید

3- قلمو

4- ظرف آب

5- شانه تخم مرغ یا جا تخم مرغی

اول از همه یک یا دو تخم مرغ را روی شانه تخم مرغ بگذارید و با استفاده از قلمو به کودک خود کمک کنید تا با رنگ های بنفش و آبی تخم مرغ ها را رنگ کند. رنگ نباید خیلی منظم و مرتب باشد و به او اجازه دهید تا در کار با قلمو آزادانه عمل کند.

وقتی که نصف تخم مرغ را رنگ کرد بگذارید کامل خشک شود. سپس تخم مرغ را برگردانید تا کودک هنرمندتان بقیه تخم مرغ را هم رنگ کند.

اجازه دهید که تخم مرغ کامل خشک شود.

در آخر کار نوبت ستاره ها است. با کمک یک قلموی نازک تر لکه های سفید روی تخم مرغ بگذارید. 

حالا کهکشان پر ستاره شما آماده است.