وسایل لازم:

1- تخم مرغ آب پز یا تخم مرغ چوبی یا گچی

2- چسب چوب بی رنگ

3- قلمو

4- دستمال کاغذی گلدار

چند تخم مرغ را آب پز کنید. اگر بخواهید می توانید از تخم مرغ های چوبی استفاده کنید ولی باید آنها را با رنگ اکرولیک سفید رنگ کنید تا زمینه کار سفید باشد.

در یک ظرف مقداری چسب چوب ریخته و آن را با آب رقیق کنید. در حدی که غلظت متوسطی داشته باشد نه خیلی سفت باشد و نه خیلی آبکی.

حالا مانند شکل دستمال کاغذی گلدار را دور تخم مرغ بگذارید و با قلمو روی آن چسب چوب بزنید.

به همین سادگی! تخم مرغ ها را جایی بگذارید تا خشک شود. حالا تخم مرغ های گل گلی دارید.