با لوله های مقوایی داخل دستمال کاغذی ها چکار می کنید؟

خاله فافالی پیشنهاد می کند که با آن ها جامدادی رومیزی درست کنید.

وسایل لازم:

1-لوله مقوایی یک یا چند عدد

2- رنگ زرد گواش

3- ماژیک

4- مقوای ضخیم

5- چسب

لوله های مقوایی را با فرزندتان به رنگ زرد در بیاورید ( می توانید از رنگ های دیگر هم استفاده کنید)

یک سمت لوله ها را با مقوای ضخیم دایره ای شکل بپوشانید و چسب بزنید ( کف جامدادی)

حالا برای لوله ها شکلک بکشید مانند تصویر. 

جامدادی شما آماده است. می توانید مداد، خودکار و قلموهای خود را درونشان بگذارید.