دوست دارید با میوه های کاج برای فرزندتان جوجه تیغی های بامزه درست کنید؟ پس این آموزش خاله فافالی را دنبال نمایید:

وسایل لازم:

1- میوه کاج

2- مقوای سبز و قهوه ای

3- ماژیک مشکی

4- چسب مایع

5- منگنه

6- چشم عروسکی (اختیاری)

7- پرگار

8- قیچی

مقوای سبز و قهوه ای را بردارید. می خواهیم با کمک پرگار روی آنها دایره هایی رسم کنیم و سپس توسط قیچی آنها را ببریم. مقوای قهوه ای برای صورت جوجه تیغی است پس دایره کوچکتر به اندازه ی قطر میوه کاج روی آن رسم کنید.

دایره مقوای سبز رنگ باید بزرگ تر باشد چون زمین چمنی است که جوجه تیغی روی آن قرار می گیرد. از طول میوه کاج تقریبا دو برابر بزرگتر. 

وقتی دایره ها را رسم کردید آنها را ببرید.

سپس یک دایره کوچک تر به اندازه کمی بزرگتر از طول میوه کاج داخل دایره سبز رنگ رسم کنید. مانند شکل

حالا مطابق شکل با کمک قیچی چمن ها را ببرید و شکل دهید.

سپس به کمک دست چمن ها را به سمت بالا برگردانید.

بعد از این مرحله مقوای قهوه ای را بردارید و به کمک قیچی یک برش تا مرکز دایره  بزنید.

بعد از آن مطابق شکل آن را گرد کنید و با منگه بهم وصل نمایید.

با کمک ماژیک مشکی اعضای صورت جوجه تیغی را رسم کنید، برای چشم ها می توانید از برچسب چشم استفاده نمایید.

در مرحله بعد با کمک چسب مایع، صورت را به میوه کاج بچسبانید.

جوجه تیغی شما آماده شده، آن را روی زمین چمن بگذارید، اگر میخواهید ثابت بماند آن را با چسب مایع بچسبانید.

واقعا این جوجه تیغی دوست داشتنی نیست؟