وسایل لازم:

1- مقوای آبی رنگ (سایز A4)

2-رنگ قرمز و سفید گواش ( یا رنگ انگشتی)

3- پنبه

4- مقوای کرم رنگ 

5- چسب مایع یا ماتیکی

6- قلمو

در این نقاشی-کاردستی به دو دست کودک نیاز دارید. رنگ قرمز را درون یک ظرف تخت بریزید تا کودک کف هر دو دست خود را داخل آن بزند. (یا اینکه می توانید با کمک قلمو کف دست های او را رنگ کنید.)

اما قبل از آن مقوای کرم رنگ را به صورت مواج ببرید و به عنوان ماسه های ساحل روی مقوای آبی بچسبانید.

سپس دو دست او را مانند عکس روی مقوای آبی فشار داده و چاپ کنید.

با رنگ سفید چشم ها را بالای هر شست رسم کنید و داخل آنها را سیاه کنید.

برای ابرها هم روی آسمان با پنبه و چسب ابر درست کنید.