وسایل لازم:

1- رنگ انگشتی

2- ظرف تخت

3- مقوا

4- ماژیک

مطابق با شکل با رنگ قهوه ای ماژیک یک تنه درخت نسبتا بزرگ به همراه شاخه اش رسم کنید.

حالا رنگ های انگشتی را جداگانه در ظرف بریزید، در هر ظرف یک رنگ.

از کودک خود بخواهید که کف دستش را هر بار در یک رنگ بزند و سپس مثل شکل دستش را روی شاخه درخت فشار دهد تا تصویر دستش روی شاخه چاپ شود. شما هم می توانید به او کمک کنید و تصویر دست خودتان را روی شاخه درخت چاپ کنید.