اگر دوست دارید که کودک شما کار با مهر را یاد بگیرد  بهترین کار این است که یک مهر خانگی برایش درست کنید. اینطوری:

وسایل لازم:

1- نخ کاموا

2- یک تکه چوب مطابق شکل ( میتوانید از جعبه های کوچک مانند جعبه صابون هم استفاده کنید)

3- چسب مایع یا چسب چوب

4- رنگ گواش

نخ کاموا را دور تکه چوب یا جعبه کوچک بپیچید و با چسب بچسبانید. و بگذارید خشک شود.

رنگ گواش را به مقدار لازم درون طرف بریزید.

مهر را به کودک دلبندتان دهید و به او کمک کنید که مهر را درون رنگ فرو ببرد و بعد از آن روی کاغذ یا مقوا محکم فشار دهد. تصویر نخ ها روی کاغذ می افتد.

مطمئنم که کودک شما از این کشف تازه لذت خواهد برد.