سلام

امروز خاله فافالی یک تکنیک جالب برای درست کردن اشکال رنگی متفاوت به شما یاد خواهد داد.

 

وسایل لازم:

مقوا یا کاغذ سفید

اکولین رنگ های مختلف

لیوان برای ریختن رنگ

کاموا

 

روش کار:

برای آموزش رنگ به کودکان و انگیزه دادن به آنها برای کار نقاشی می توانید از تکنیک زیر استفاده کنید.

 

مقوا را جلوی دست او بگذارید.

کاموایی را که تا نیمه در لیوان رنگی فرو کرده اید را برداشته و روی مقوا بگذارید.

حالا مقوا را را مانند کتاب تا کنید و قسمت تا شده را روی کاموا بگذارید و فشار دهید.

سپس دم کاموا را بگیرید و به آرامی از بین دو تای مقوا خارج کنید.

شکل زیبایی درست شد اینطور نیست؟

 

می توانید این کار را با رنگ های مختلف انجام دهید.