وسایل لازم:

1- قاشق های پلاستیکی رنگی یا سفید

2- مقوای رنگی

3- کاموا

4- ماژیک

5- چسب

6- قیچی

7- چشم های عروسکی

در این کاردستی از قاشق های رنگی به عنوان سر و بدن یک عروسک استفاده می کنیم.

مطابق با شکل از پشت قاشق به عنوان صورت عروسک استفاده کنید، چشم های عروسکی را بچسبانید ( می توانید با ماژیک هم بکشید) دماغ و دهان عروسک را هم رسم کنید.

با استفاده از کاموا موهای عروسک را درست کرده و بچسبانید.

لباس و دست های عروسک را هم مانند شکل روی مقوای رنگی کشیده، ببرید و روی دسته قاشق بچسبانید.