امروز می خواهم درباره ظرافت های آموزش نقاشی کودک صحبت کنم.

آموزش نقاشی کودک در واقع یک آموزش مستقیم نیست بلکه به نوعی بازی کشف و لذت است.

اما متاسفانه چون بسیاری از والدین منتظر نتایج خارق العاده از کلاس های نقاشی هستند مربیان گاهی مجبور به آموزش مستقیم می شوند.

به طور کلی در فرایند آموزش نه سخت گیری مطلق و نه آسان گیری باید اتفاق بیافتد بلکه هنرجوی کوچک نقش هدایتی معلم را بدون فشار درک می کند و راهنمایی های نامحسوس او را دنبال می نماید.

در اینجا ویدئویی آماده کرده ام که به طور مفصل درباره فواید آموزش نقاشی کودک و نکاتی که باید در این فرایند رعایت بشود بیان کرده ام.

خوشحال می شوم نظرات ارزشمند خود را با من به اشتراک بگذارید.