وسایل لازم:

1- مقوای رنگی سبز و آبی هر کدام یک ورق

2- دکمه های رنگی

3- سی دی 

4- چسب

5- قیچی

اول از همه مامان های مهربون، لطفا مثل شکل الگو، کله، دم و دست و پای لاک پشت را روی مقوا رسم کنید.

سپس به کودک خود کمک کنید تا با قیچی دورتادور اشکال را ببرد.

با استفاده از چسب دکمه های رنگی را با هم روی قسمت لیزری سی دی بچسبانید.

برای چشم لاک پشت می توانید از چشم های عروسکی آماده استفاده کنید یا با ماژیک آنها را نقاشی کنید. دو تا سوراخ دماغ کوچولو و یک لب خندان برای لاک پشت دکمه ای رسم کنید.

در مرحله بعدی کله، پا، دست و دم لاکپشت را با چسب به زیر لاک لاکپشت دکمه ای بچسبانید.

حالا می توانید لاک پشت دکمه ای خود را روی مقوای آبی بچسبانید.