درست کردن این مار چوبی شاید به زمان بیشتری نسبت به بقیه کاردستی ها نیاز داشته باشد اما اصلا سخت نیست و خاله فافالی مطمئن است که کودک شما عاشق این مار چوبی خواهد شد.

وسایل لازم:

1- چوب بستنی

2- دکمه قابلمه ای

3- رنگ گواش و قلمو

4- ماژیک رنگی

5- مقوا قرمز

6- چشم عروسکی

7- چسب

8- قیچی

اول از همه می خواهیم چوب بستنی ها را رنگ کنیم و روی آنها نقش و نگارهای زیبا بکشیم تا مار چوبی ما قشنگ تر شود. با کمک رنگ های مختلف گواش و ماژیک مطابق با شکل چوب بستنی ها را رنگ کنید.

بعد از رنگ کردن چوب بستنی ها دکمه های قابلمه ای را با چسب به دو سر چوب بستنی بچسبانید.

دو طرف دکمه را باید از هم جدا کنید و از پشت آنها را روی چوب بستنی بچسبانید. آن ها را طوری بچسبانید که دو تا چوب بستنی داخل هم چفت شوند.

برای قسمت صورت مارها یک چوب بستنی را به سه قسمت تقسیم  کنید و دو قسمت ابتدایی و انتهایی را بهم بچسبانید. حالا صورت مارها آماده است . چشم های عروسکی را روی صورت بچسبانید.

زبان مار را روی مقوای قرمز بکشید با قیچی ببرید و به کمک چسب از پشت به صورت مار بچسبانید.

در مرحله آخر بدن مار را با دکمه هایی که روی چوب بستنی ها چسباندید بهم وصل کنید.