از سری نقاشی ها با مهر تا به حال مهر با دکمه، مهر با چنگال، مهر با پیچ را آموزش داده ام و امروز می خواهم مهر با برگ را آموزش دهم. پس با من همراه باشید.

وسایل لازم:

1- چند برگ با اشکال مختلف

2- رنگ گواش

3- قلمو

4- مقوای رنگی

برگ هایی با شکل های مختلف انتخاب کنید.

قلمو را به کودکتان بدهید و به او یاد دهید که پشت برگ ها را مانند تصویر رنگ کند.

حالا او را راهنمایی کنید که برگ را از طرف رنگی اش روی مقوا گذاشته و فشار دهد تا عکس برگ روی مقوا چاپ شود.

این کار را با برگ های مختلف امتحان کنید، نتیجه مانند شکل خواهد بود.