مامان های عزیز اگر فرزندتان دوست دارد که با مهر، بازی و نقاشی کند لازم نیست که از بیرون برای او مهر تهیه کنید بلکه با وسایل بسیار ساده در خانه می توانید برای او مهر درست کنید.

امروز مهر دکمه ای را آموزش می دهم.

وسایل لازم:

1- دکمه

2- چوب پنبه ( یا چیزی که شبیه آن باشد)

3-چسب

4- رنگ گواش

5- پارچه یا مقوای سفید

دکمه را با چسب به چوب پنبه بچسبانید. مهر و رنگ را به کودک خود دهید و به او کمک کنید تا مهر دکمه ای را داخل رنگ فرو برده و سپس روی کاغذ یا پارچه آن را فشار دهد.

نتیجه مانند عکس خواهد بود.

به همین سادگی!