امروز می خواهیم با مهر سیب زمینی چند تا جغد روی شاخه بکشیم. نظرتان چیست؟

وسایل لازم:

1- سیب زمینی کوچک

2- چاقو

3- رنگ گواش به رنگ های دلخواه

4- ظرف

5- قلمو

6- کاغذ

از آنجایی که کار با چاقو برای بچه ها خطرناک است مادرهای عزیز باید به آنها کمک کنند و مانند تصویر، شکل یک جغد را روی سیب زمینی ایجاد کنند. برای این کار سیب زمینی نسبتا کوچکی را برداشته و اول آن را از وسط نصف کنید. سپس کله جغد را با مداد روی آن کشیده و قسمت های اضافی را با کمک چاقو ببرید و دور بریزید.

حالا داخل یک ظرف چند رنگ را ریخته و مهر جغدی را داخل رنگ ها بزنید و به کودک یاد دهید که چگونه آنها را روی کاغذ چاپ کند. می توانید از قلمو برای رنگ کردن مهر ها استفاده کنید.

می توانید مانند شکل روی کاغذ شاخه درختی بکشید و جغد ها را روی آن بنشانید. یادتان نرود که برای جغد ها نوک و چشم هم رسم کنید!