با فرا رسیدن فصل پاییز، میوه های کاج از درخت می افتند. اگر در پارک ها دقت کنید زیر درختان کاج میوه های زیادی پیدا می کنید.

خاله فافالی پیشنهاد می کند که با فرزند دلبندتان به پارک بروید و با هم یک کیسه را پر از میوه های کاج کنید.

(می توانید آنها را بشویید و بگذارید خشک شوند.)

حالا را با رنگ های مختلف میوه های کاج را رنگ کنید و برای تزیین از آنها استفاده کنید.

وسایل لازم:

1- میوه کاج

2- رنگ گواش

3- ظرف یا پالت

4- فلمو

به فرزندتان کمک کنید تا چند رنگ گواش را درون ظرف ریخته و آنها را با قلمو مخلوط کند. توجه کنید که رنگ ها نباید کاملا در هم مخلوط شوند. رگه های هر رنگ مشخص باشد مانند تصویر.

بعد از درست کردن رنگ، دوباره با کمک قلمو رنگ ها را برداشته و روی برگه های کاج که از هم باز شده اند بگذارید.

این کار را ادامه دهید تا زمانی که یک کاج چند رنگ خوشگل به وجود بیاید.

*توجه کنید که نباید از آب استفاده نمایید.