خاله فافالی امروز یک کاردستی پاییزی دیگر را به شما آموزش می دهد.

وسائل لازم:

1- میوه کاج

2- کاغذ کشی رنگی

برای این کاردستی به میوه های کاجی که برگه های آن کاملا از هم جدا شده باشند نیاز دارید.

کاغذ کشی ها را به صورت کوچک ببرید و آن ها را گلوله کنید مانند شکل زیر.

حالا گلوله های رنگی را داخل برگه های میوه کاج قرار دهید. به همین سادگی! شما یک میوه کاج رنگی دارید.