حتما می دانید که یکی از روش های تشویق کودکان به خوردن غذا و میوه ها تزیین کردن بشقاب آنها هست.

به نظر من این تزیین هم نوعی از نقاشی خلاقانه است که در زندگی روزمره ما کاربرد فراوان دارد.

در این پست چند ایده برای تزیین بشقاب برایتان میگذارم امیدوارم لذت ببرید.

تزیین بشقاب کودک

تزیین بشقاب کودک

تریین بشقاب کودک

تزیین بشقاب کودک با میوه

تزیین بشقاب کودک با میوه

تزیین بشقاب کودک با میوه

اگر پسندیدید با دوستانتان به اشتراک بگذارید.