یک روش خیلی ساده برای اینکه کودک خود را سرگرم کنید و کمک کنید تا او به رنگ و نقاشی علاقمند شود.

وسایل لازم:

1- آبرنگ

2- ظرف آب

3- قلمو

4- نی

5- ماژیک

6- مقوای نسبتا بزرگ ( سایز A3 یا بزرگتر)

مطابق با شکل می توانید خودتان یا فرزندتان روی مقوا و به کمک ماژیک صورت یک دختر یا پسر را رسم کنید. فقط یادتان باشد که موهای او را نکشید.

برای کشیدن موهای آدم داخل نقاشی با کمک قلموی خیس هر رنگی را که دوست دارید، به مقدار زیاد روی کله آدمک بگذارید. حالا نی را به کودک خود بدهید تا با نی رنگ ها را فوت کند و مطابق شکل موهای خوشگل آدمک شکل بگیرد.

کودک شما حتما از این کار لذت زیادی خواهد برد. امتحان کنید.