سن: 11-14 سال، 14 سال +

نوشته شده توسط: فائزه عاقلی – مربی نقاشی کودک

خلاصه:

آشنایی با هنر دیدمانی آپتیکال آرت که  جزو هنرهای ریاضی است

وسایل مورد نیاز:

ماژیک

کاغذ یا مقوای نازک

خط کش

روش کار:

بچه های عزیزم

وسایل را آماده کنید و همراه با فیلم شروع کنید به نقاشی.

وقتی روش کار را یاد گرفتید تمرین را با خلاقیت خودتان انجام بدهید.

می توانید به جای قلب هر شکل دیگری را بکشید.