پروانه‌های زیبا  آموزش تقارن

سن: 5-8 سال ، 8 -11 سال

نویسنده کلودیا پترسون

ترجمه فائزه عاقلی، مربی نقاشی کودک

خلاصه: کشیدن پروانه‌های رنگی رنگی با روش  آب رنگ  و پاستل روغنی . یادگیری مفهوم تقارن

وسایل لازم: (برای دیدن وسایل و خرید با قیمت مناسب روی آنها کلیک کنید)

آبرنگ

مقوای سفید آبرنگ

کاغذ سفید

 مداد شمعی یا پاستل روغنی سیاه

قیچی

روش کار:

 درس را با صحبت درباره مفهوم تقارن شروع کنید. من همیشه برای مثال، بدن انسان را به هنرجویان نشان می‌دهم که متقارن است. درباره این که پروانه‌ها متقارن هستند صحبت کنید این‌که یک طرف آن‌ها دقیقاً مانند طرف دیگر است. تصاویری از پروانه‌ها را در کلاس نشان دهید.

مرحله اول:

کاغذ سفید معمولی را از وسط تا کنید. از بچه‌ها بخواهید که نصف یک پروانه را بکشند روی تخته مثال آن را نشان دهید اگر لازم است چند نمونه مثال در دست خود داشته باشید.

از بچه‌ها بخواهید که کاغذ را از وسط تا کنند و پروانه نصفه ی خود را قیچی کنند. وقتی‌که برش آن‌ها تمام شد یک پروانه کامل در دست دارند.

از دانش‌‌آموزان بخواهید که پروانه را روی مقوای آبرنگ گذاشته و دور آن را با پاستل روغنی مشکی خط بکشند.

یک بال پروانه باید به  قسمت بندی های مختلف با مداد شمعی سیاه تقسیم شود. هنرجویان را تشویق کنید که قسمت بندی ها را از متوسط به بزرگ رسم کنند.

وقتی قسمت بندی یک سمت تمام شد از آن‌ها بخواهید که پروانه را تاکنند و پشت کاغذ را مالش دهند تا خطوط سیاه در سمت دیگر کپی شود.

هنرجویان باید یک‌بار دیگر همه خطوط را با مداد شمعی سیاه پررنگ کنند. مطمئن شوید که آن‌ها مداد شمعی را محکم فشار می دهند .

آموزش تقارن

مرحله دوم:

درباره آبرنگ با دانش آموزان صحبت کنید و از آن‌ها بخواهید که پروانه را رنگ کنند. از آنجایی که خطوط سیاه با پاستل روغنی رسم شده است اجازه نمی‌دهد که رنگ آبرنگ داخل قسمت های دیگر پخش شود این یک تکنیک است. به آن‌ها یادآوری کنید که هر سمت لازم است که با سمت دیگر یکسان باشد، بنابراین هر رنگی که سمت راست است  باید با رنگ سمت چپ یکی باشد.

در آخر پس زمینه را با یک رنگ رنگ کنند و اجازه دهند که خشک شود.

مرحله سوم:

می‌توانید نقاشی را بریده و داخل یک مقوای سیاه بچسبانید تا نقاشی قاب گرفته شود.

آموزش تقارن

 

برای آموزش تقارن دیگر چه مثال هایی را پیشنهاد می کنید؟