قوقولی قوقو

قوقولی قوقو

سحر شد

سیاهی در به در شدلبخند

بچه ها سلام. 

بیاین باهم یک خروس کاغذی درست کنیم.

یک کاغذ رنگی مربعی شکل بردارید و با فیلم آموزشی جلو برید.

هر جا دوست داشتین فیلم رو نگه دارین.

اگه خواستین مرغ کاغذی درست کنید آموزش قبلی را ببینید.