بچه های عزیزم! شماهایی که به کاردستی خیلی علاقه دارین، امروز می خواهم که طرز ساختن مرغ کاغذی را به شما یاد بدهم.

یک کاغذ رنگی مربعی شکل بردارید و فیلم آموزشی را دنبال کنید.

امیدوارم که دوست داشته باشید.