خاله فافالی امروز یک کاردستی خیلی ساده به شما آموزش میدهد که کودکتان با کمک شما می تواند آن را درست کند.

وسایل لازم:

1- مقوای رنگی

2- مداد یا ماژیک

3-قیچی

مقوا را از وسط تا کنید. دست خود یا کودکتان را روی آن بگذارید به طوری که انگشت شست و اشاره به لبه وسطی مماس شود.

با مداد یا ماژیک دور تا دور دست را خط بکشید.

سپس دست را بردارید . با قیچی تمام جاهایی را که خط کشیده اید را برش بزنید. یادتان باشد که انگشت شست و اشاره را نباید از سر برش بزنید وگرنه کار دو تکه می شود.

بعد از برش و جدا کردن قسمت های اضافی کار را باز کنید.

چه می بینید؟ قشنگ نیست؟