یک کاردستی خیلی ساده و سریع. فقط کافیه که یک سنگ کوچک و زیبا و تقریبا صاف پیدا کنید. 

وسایل لازم:

1- سنگ

2- رنگ گواش قرمز و مشکی

3- قلمو

4- مقوای سیاه 

5-چسب

6-قیچی

عکس کفش دوزدک یا حتی یک کفش دوزک واقعی را به کودک خود نشان دهید تا بداند قرار است چه چیزی درست کنید.

سنگی که پیدا کرده اید را بردارید و مانند کفش دوزک تصویر با استفاده از رنگ مشکی و قرمز رنگش کنید. 

وقتی رنگ شد اجازه دهید که خشک شود. می توانید با استفاده از چشم های عروسکی برایش چشم بچسبانید . یا با استفاده از زنگ چشم ها را نقاشی کنید.

در آخرین مرحله نوبت به شاخک های کفش دوزک است . دو تا نوار نازک به شکل شاخک روی مقوای سیاه ببرید و روی سر کفش دوزک بچسبانید.

چه کفش دوزک خوشگلی!