درود بر شما عزیزان

 

ما با استفاده از دست ها و انگشتان نقاشی ها و کاردستی های مختلفی می توانیم درست کنیم که تعدادی از این آموزش ها در سایت قرار داده شده است.

امروز هم می خواهیم با کمک دست ها گربه های بازیگوش درست کنیم.

 

وسایل لازم:

مقوای مشکی

مقوای آبی

چسب

مداد سفید

قیچی

 

روش کار:

دست کودک خود را باز کنید و روی مقوای مشکی گذاشته و دورش را با مداد سفید خط بکشید و با قیچی ببرید.

صورت گربه را مانند شکل روی مقوای مشکی بکشید و با قیچی ببرید.

در اینجا دست کودک به عنوان بدن گربه است پس آن را روی مقوای آبی بچسبانید و سر را هم به آن وصل کنید.

با مداد سفید پنجه ها و اجزای صورت گربه را رسم کنید.