برای درست کردن گل روش های مختلفی وچود دارد. اما اگر می خواهید به فرزندتان یک روش جالب و خلاقانه یاد بدهید، با هم گل پنج انگشتی درست کنید.

وسایل لازم:

1- کاغذ یا مقوای سفید

2- ماژیک یا مدادرنگی

3- قیچی

4-چسب مایع و نواری

5- نی سبز رنگ

در مرحله اول دست کودک را روی کاغذ بگذارید و دورتادور آن را با ماژیک خط بکشید.

با کمک قیچی شکل دستی را که کشیده اید ببرید.

حالا شکل دست را به کودک خود بدهید تا آن را با ماژیک های رنگی رنگ کند.

در مرحله دوم شکل چند برگ را روی کاغذ بکشید. هر ساقه گل دو تا برگ دارد. پس به ازای هر گل دو برگ بکشید.

برگ ها را با قیچی ببرید و آن ها را به کودکتان بدهید تا با رنگ سبز ماژیک رنگ کند.

مرحله آخر هم مرحله چسباندن است! 

نی ساقه گل، دست پنج انگشتی خود گل و برگ ها هم که مشخص است.

پنج انگشت را با کمک چسب مایع به بالای ساقه بچسبانید.

برگ ها را هم با کمک چسب مایع و نواری وسط ساقه.

به این ترتیب می توانید چند ساقه گل پنج انگشتی درست کنید و یک دسته گل داشته باشید، می توانید دسته گل خود را داخل یک گلدان بگذارید.