فصل  زیبای پاییز، فصل رنگ های قشنگ و زمان ریختن برگهای درختان است. در این فصل مدرسه ها باز میشود و کودکان برای فعالیت های کلاسی خودشان می توانند از فصل پاییز الهام بگیرند و کاردستی پاییزی درست کنند. چند نقاشی پاییز کودکانه زیبا و جالب با رنگ های پاییزی و کلاژ با برگ های پاییز و کاردستی های پاییزی مناسب تمرین کلاس نقاشی یا کار در منزل را در این مطلب مشاهده می کنید. روی هر عنوان کلیک کنید تا توضیحات کامل هر تمرین نقاشی را ببنید.

 1- درست کردن برگ های پاییزی با کاغذ

 نقاشی پاییز ساده و راحت

مطالعه کامل آموزش

آموزش نقاشی کودک

2-برگ پاییزی با آبرنگ و مدادشمعی


برگ پاییزی

مطالعه کامل آموزش

طرح درس آموزش نقاشی

3- رنگ کردن میوه کاج

آموزش درست کردن کاردستی پاییزی

مطالعه کامل آموزش

لوازم نقاشی کودک

4-مهر زدن با برگ

 کاردستی پاییزی با برگ

مطالعه کامل آموزش

دوره آموزش نقاشی کودک

5- رنگ آمیزی پاییزی 

 جالب ترین ایده های کاردستی پاییزی

مطالعه کامل آموزش

آموزش نقاشی به کودکان